راهنمای مراجعین

سرچ ارو
سرچ نفرو

دکتر علیرضا غزنوی

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص ارتوپدی اطفال

دکتر محمدتقی معینی پور

  • تخصص جراحی اعصاب، ستون فقرات
  • تخصص جراحی دیسک های کمر و گردن و اعصاب محیطی