راهنمای مراجعین

تاریخچه بیمارستان محب مهر:

مقدمه:

پیچیدگی روزافزون فعالیت¬ها و محیط متغیر و متلاطم جهان امروز، مدیران را با دشواری‌هایی مواجه ساخته که کوچکترین غفلت آن‌ها نسبت به مسایل، پیامدهایی غیر قابل جبران به دنبال خواهد داشت. مشاهده سازمآن‌هاي بسیار موفقی که در نتیجه اتخاذ استراتژی¬هاي نسنجیده و بی‌توجهی به محیط، موقعیت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت بین‌المللی کنار گذاشته شدند، موید این نکته است.

در سالیان اخیر دلایل متعددي باعث شده تا مدیران دریابند که برنامه‌ریزي به شکل سنتی دیگر قادر به حل مشکلات آن‌ها نخواهد بود. از این رو، بهره‌گیري از برنامه‌ریزي راهبردی به عنوان یک ضرورت در سازمان‌ها مطرح شده است. فرایند برنامه‌ریزي راهبردی عبارت است از فراهم آوردن اطلاعات درباره نقاط ضعف و قوت محیط داخلی سازمان و فرصت¬ها و تهدیدهاي محیط خارجی که سازمان با آن‌ها مواجه است. برنامه راهبردی فعالیت¬هاي سازمان را در بلند مدت ترسیم می‌کند و استراتژی‌هاي لازم را در جهت رسیدن به تعالی سازمانی ارایه می نماید و کارکنان سازمان را متمرکز بر انجام فعالیت¬هایی می‌کند که براي سازمان ارزش افزوده دارد.

مدیران از این طریق می‌توانند عملکرد سازمان خود را بهبود بخشند. آن‌ها اهداف استراتژیکی براي سازمان خود تعیین می‌کنند که منجر به دستیابی به مزیت برتري می‌شود. نداشتن برنامه راهبردی باعث مي‌شود منابع در جهات مختلفي كه نهايتا منجر به ايجاد ارزش ‌افزوده نشود، صرف شوند. مديريت راهبردی زماني معنا مي‌يابد که استراتژي‌هاي تدوين شده به مرحله اجرا در آيد، کنترل شود و بر اساس نتايج، اقدام اصلاحي صورت گيرد.

در غير ‌اين‌صورت، استراتژي صرفا در حد شعار باقي مي‌ماند. بسياري از صاحب‌نظران نيز اجرا و کنترل استراتژي‌ها را مهم‌تر از تدوين آن دانسته‌اند. برنامه راهبردی جدید بیمارستان برای دوره پنج ساله (1401-1405) با مشارکت مسوولین بخش/واحدها، معاونین و مشاورین ارشد تهیه گردیده است و در جلسه¬ای با حضور تیم مدیریت و رهبری و مشاورین بیمارستان نهایی شده است که از فعالیت تمام این عزیزان که با حمایت همه جانبه خود زمینه طراحی و عملیاتی کردن این برنامه را فراهم نموده¬اند تشکر می‌نماییم.

در اين بیمارستان مدل برنامه راهبردی برایسون و كارت امتيازي متوازن به عنوان چارچوب اصلي انتخاب گرديده است.

شعار بیمارستان محب مهر در برنامه استراتژیک دوره پنج ساله (1401-1405) : کیفیت، ایمنی و رضایت‌مندی بیماران و کارکنان

معرفی:

بیمارستان محب مهر بر اساس مدل PPP (مشارکت بخش دولتی با بخش خصوصی)، در تاریخ 8/8/1388 مصادف با ولادت امام رضا(ع) افتتاح و در اولین ارزیابی اعتباربخشی ملی در تاریخ 8/11/92 موفق به کسب رتبه درجه عالی و در آخرین دوره انجام شده در تاریخ 4/3/1401 موفق به کسب رتبه یک گردیده است.

سرمایه انسانی بیمارستان محب مهر شامل 221 پزشک و 550 نفر کارکنان غیرپزشک می¬باشد که در زمینه قلب و عروق، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی، ارتوپدی، ارولوژی، نفرولوژی، جراحی¬ عمومی، جراحی اعصاب، جراحی¬های قلب و عروق، خدمات سرپایی و تشخیصی بصورت تخصصی فعالیت می¬نماید. این بیمارستان دارای 100 تخت مصوب و 133 تخت فعال می¬باشد و با بیمه-های پایه و اکثر بیمه¬های مکمل قرارداد دارد.