راهنمای مراجعین

آشنایی با بخش مهر :

رییس بخش: دکتر رضا کفاش نیری

سرپرستار بخش: تینا جعفری سمنانی

شماره تماس بخش: 88644564

موقعیت بخش: طبقه سوم

در این بخش تعداد 17 تخت شامل 2 اتاق خصوصی، 7 اتاق دوتخته و 1 سوییت جهت مراقبت از بیماران موجود میباشد.

مراقبت از بیماران قبل و بعد از اعمال جراحی اورولوژی، اورولوژی اطفال، بیوپسی کلیه و درمان‌های نفرولوژیک در این بخش صورت می‌گیرد.

توانایی مراقبت و درمان از اطفال مبتلا به بیماری‌های دستگاه ادراری- تناسلی از ویژگی‌های این بخش می‌باشد.