راهنمای مراجعین

آشنایی با بخش صبا (Post Cath) :

رییس بخش: دکتر سید حسن مهدوی

سرپرستار بخش: فاطمه ملک‌پور

شماره تماس بخش: 85556219

موقعیت بخش: طبقه دوم

این بخش دارای ۱۱ تخت فعال است.

در این بخش بیماران جهت انجام آنژیوگرافی قلب و عروق بستری می‌گردند.