راهنمای مراجعین

آشنایی با بخش آفتاب :

رییس بخش: دکتر علیرضا خلج

سرپرستار بخش: زینب علائی

شماره تماس بخش: 88644561

موقعیت بخش: طبقه چهارم

در این بخش تعداد 22 تخت، شامل 2 اتاق خصوصی، 6 اتاق دوتخته، 1 سوییت و سالن مانیتورینگ 7 تخته موجود میباشد.

مراقبت از بیماران (اطفال و بزرگسالان) قبل و بعد از جراحی قلب، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و درمان‌های دارویی قلب در این بخش صورت می‌پذیرد.

عمده بیماران این بخش بیماران منتقل شده از ICU OH۲ می‌باشند .

همچنین تست عملکرد تنفس (اسپیرومتری) نیز در این بخش انجام می‌گیرد.