راهنمای مراجعین

آشنایی با بخش آفتاب 2 :

سرپرستار بخش: فاطمه ملک‌پور

شماره تماس بخش: 88644561

موقعیت بخش: طبقه چهارم

در این بخش تعداد 15 تخت، شامل ۲ اتاق خصوصی، ۶ اتاق دو تخته، ۱ سوئیت با تجهیزات کامل و مانیتورینگ قلبی جهت مراقبت از بیماران Post CABG موجود می‌باشد.

مراقبت از بیماران (اطفال و بزرگسالان) قبل و بعد از جراحی قلب، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و درمان‌های دارویی قلب در این بخش صورت می‌پذیرد.

عمده بیماران این بخش بیماران منتقل شده از ICU OH۲ می‌باشند .

همچنین تست عملکرد تنفس (اسپیرومتری) نیز در این بخش انجام می‌گیرد.