راهنمای مراجعین

آشنایی با بخش آرام :

رییس بخش: دکتر شروین نجفی زاده

سرپرستار بخش: رزا محمدپور

شماره تماس بخش: 88644511

موقعیت بخش: طبقه همکف

در این بخش 14 تخت، شامل 5 اتاق دوتخته و 4 اتاق یک تخته جهت مراقبت از بیماران موجود میباشد.

مراقبت از بیماران قبل و بعد از جراحی عروق نظیر انواع اکسس‌گذاری جهت بیماران دیالیزی، آنوریسم آئورت شکمی و استنت‌گذاری کاروتید، جراحی‌های عمومی شامل بای‌پس معده، لاپاراسکوپ کیسه صفرا، کولکتومی، گاسترکتومی، ماستکتومی، تیروئیدکتومی، ترمیم هرنی، هموروئیدکتومی، جراحی‌های توراکس و جراحی‌های زنان در این بخش انجام می‌گیرد.

همچنین بیماران جهت درمان دارویی نظیر زخم‌های دیابتی، کنترل قند خون، ترومبوز‌های گرافت و مشکلات گوارشی (آندوسکوپی و کولونوسکوپی) در این بخش بستری می‌شوند.

انجام همودیالیز بیماران بستری بخش‌های دیگر و توانایی تیم در درمان و مراقبت بیماران با مشکلات عروقی خاص و پیچیده از دیگر ویژگی‌های بارز این بخش می‌باشد.