راهنمای مراجعین

دکتر کیانا صرام

تخصص:

  • تخصص زنان و زایمان

سوابق تحصیلی:

  • دوره سونوگرافی, دوره هیستروسکوپی, و دوره لاپاراسکوپی
  • تخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۸۲
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه آزاد اسلامی تهران, ۱۳۷۵

دریافت نوبت