راهنمای مراجعین

دکتر کامبیز نوین

تخصص:

  • متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی

سوابق تحصیلی:

  • هیات علمی (دانشیار) دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • رتبه دوم بورد تخصصی سال 1392

دریافت نوبت