راهنمای مراجعین

دکتر پژمان شادپور

تخصص:

  • تخصص اورولوژی
  • فوق تخصص اورولوژی کودکان
  • فوق تخصص لاپاراسکوپی

سوابق تحصیلی:

  • فلوشيب اورولوژي اطفال و لاپاراسکوپي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي , تهران , ۱۳۸۱
  • تخصص اورولوژي دانشگاه علوم پزشکي ايران , تهران , ۱۳۷۷
  • MD ( پزشکي عمومي ) دانشگاه علوم پزشکي ايران , تهران , ۱۳۷۱

دریافت نوبت