راهنمای مراجعین

دکتر پریسا منوچهر طیبی

تخصص:

  • متخصص قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۳۸۶
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۳۸۰

دریافت نوبت