راهنمای مراجعین

دکتر نیما دستگیر

تخصص:

  • تخصص بیماری های عفونی

سوابق تحصیلی:

  • تخصص بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۹۹
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، ۱۳۷۵

دریافت نوبت