راهنمای مراجعین

دکتر نوید گلچین

تخصص:

  • تخصص جراحی اعصاب، ستون فقرات
  • فوق تخصص جراحی ستون فقرات

سوابق تحصیلی:

  • دوره تکمیلی جراحی پیشرفته ستون فقرات کشور آلمان
  • فلوشیپ جراحی ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۲
  • تخصص جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۹
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ۱۳۸۰

دریافت نوبت