راهنمای مراجعین

دکتر ناصر کرجی

تخصص:

  • تخصص جراحی عمومی
  • فوق تخصص جراحی قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص جراحي قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي تهران, ۱۳۷۷
  • تخصص جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران, ۱۳۷۰
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکي شيراز, ۱۳۶۲

دریافت نوبت