راهنمای مراجعین

دکتر میترا تفکری

تخصص:

  • متخصص کودکان
  • فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی

سوابق تحصیلی:

  • پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت نوبت