راهنمای مراجعین

دکتر مهناز عالم زاده بحرینی

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص اکوکاردیوگرافی

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ اکوکاردیوگرافی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۹۵
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۹
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۴

دریافت نوبت