راهنمای مراجعین

دکتر مهرانگیز زنگنه

تخصص:

  • تخصص بیماری های عفونی

سوابق تحصیلی:

  • تخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۴
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی چمران، اهواز، ۱۳۶۴

دریافت نوبت