راهنمای مراجعین

دکتر منصور ابوالقاسمیان

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص جراحی لگن

سوابق تحصیلی:

  • فلوشيپ تعويض پيشرفته مفاصل لگن و زانو دانشگاه تورونتو كانادا
  • فلوشيپ جراحي لگن دانشگاه علوم پزشكي ايران
  • تخصص جراحي استخوان و مفاصل دانشگاه علوم پزشكي ايران، ۱۳۸۳
  • MD (پزشكي عمومي) دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ۱۳۷۹

دریافت نوبت