راهنمای مراجعین

دکتر مصطفی بیات

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۹
  • تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، ۱۳۷۵
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۷۲

دریافت نوبت