راهنمای مراجعین

دکتر مسعود اکبری

تخصص:

  • تخصص جراحی عمومی

سوابق تحصیلی:

  • بورد تخصصی جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ۱۳۹۰
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه آزاد اسلامی تهران, ۱۳۷۴

دریافت نوبت