راهنمای مراجعین

دکتر مریم برکت

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فلوشیپ نارسایی پیوند قلب

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ نارسایی و پیوند قلب دانشگاه علوم پزشکی ایران, بیمارستان قلب شهید رجایی, ۱۳۸۹
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي شیراز, ۱۳۸۰
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکي شیراز , ۱۳۷۵

دریافت نوبت