راهنمای مراجعین

دکتر مرجان ثابتی

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران, ۱۳۸۹
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ۱۳۸۱۸

دریافت نوبت