راهنمای مراجعین

دکتر مرتضی خوانین زاده

تخصص:

  • تخصص جراحی عمومی

سوابق تحصیلی:

  • گذراندن دوره های جراحی عروق کشورهای ژاپن و آلمان
  • تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۷۶
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکی ایران , ۱۳۶۹

دریافت نوبت