راهنمای مراجعین

دکتر محمد کاظم قویدل

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۲
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۶۰

دریافت نوبت