راهنمای مراجعین

دکتر محمد امیدی

تخصص:

  • تخصص داخلی
  • فوق تخصص غدد و متابولیسم

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۹
  • تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۱۳۸۶

دریافت نوبت