راهنمای مراجعین

دکتر محمدرضا کوثری

تخصص:

  • تخصص جراحی اعصاب، ستون فقرات

سوابق تحصیلی:

  • جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۸۱

دریافت نوبت