راهنمای مراجعین

دکتر محمدجواد سلیمانی

تخصص:

  • تخصص اورولوژی
  • فوق تخصص پیوند کلیه

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۲
  • تخصص ارولوژي دانشگاه علوم پزشکي ايران، ۱۳۷۴
  • MD ( پزشکي عمومي ) دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۶۵

دریافت نوبت