راهنمای مراجعین

دکتر محمدتقی معینی پور

تخصص:

  • تخصص جراحی اعصاب، ستون فقرات
  • تخصص جراحی دیسک های کمر و گردن و اعصاب محیطی

سوابق تحصیلی:

  • جراحی مغز و اعصاب دانشگاه تهران , ۱۳۵۹
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه تهران, ۱۳۴۶

دریافت نوبت