راهنمای مراجعین

دکتر مجید تقی زاده

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۸۸
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکي تهران، ۱۳۸۶
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، ۱۳۷۴

دریافت نوبت