راهنمای مراجعین

دکتر فهیمه جهانبخشی

تخصص:

  • تخصص زنان و زایمان

سوابق تحصیلی:

  • دوره های پایه و پیشرفته لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • تخصص زنان و زایمان دانشگاه شهید بهشتی تهران, ۱۳۹۴
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی بابل, ۱۳۸۷

دریافت نوبت