راهنمای مراجعین

دکتر فریبا پورعطار

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص اکوکاردیوگرافی

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ اکوکاردیوگرافی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۲
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۰
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۷۵

دریافت نوبت