راهنمای مراجعین

دکتر فرشته سدادی

تخصص:

  • تخصص داخلی
  • فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، ۱۳۸۲
  • تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ۱۳۷۴
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ۱۳۷۰

دریافت نوبت