راهنمای مراجعین

دکتر غلامرضا وطنی

تخصص:

  • تخصص داخلی
  • فوق تخصص قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰
  • تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکي ایران, ۱۳۸۴
  • MD(پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی , ۱۳۷۲

دریافت نوبت