راهنمای مراجعین

دکتر علی یگانه

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص جراحی زانو
  • فوق تخصص جراحی لگن

سوابق تحصیلی:

  • دوره تکمیلی تعویض مفصل زانو و لگن ان دو کلینیک آلمان endo clinic تیر و مرداد ۱۳۹۵
  • دوره تکمیلی شکستگی های لگن، استابولوم و هیپ فرانکفورت آلمان دی و بهمن ۱۳۹۴
  • دوره تکمیلی تعویض مفصل زانو و لگن مونیخ آلمان تیر و مرداد ۱۳۹۲
  • دوره تکمیلی تروما لگن دانشگاه پاترا یونان شهریور و مهر ۱۳۹۲
  • دوره تکمیلی تعویض مفصل زانو و آرتروسکوپی اتریش مهر و آبان ۱۳۸۷

دریافت نوبت