راهنمای مراجعین

دکتر علی پورسالاری

تخصص:

  • تخصص جراحی عمومی

سوابق تحصیلی:

  • تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد، ۱۳۷۶
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی یزد، ۱۳۷۰

دریافت نوبت