راهنمای مراجعین

دکتر علیرضا پهلوان صباغ

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص جراحی دست

سوابق تحصیلی:

  • دوره فلوشیپ جراحی دست کشور سوئیس، ۱۳۹۰
  • فوق تخصص جراحی دست و اعصاب محیطی و دوره تکمیلی جراحی شانه دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۸
  • تخصص جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۸۲
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۷۵

دریافت نوبت