راهنمای مراجعین

دکتر علیرضا غزنوی

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص ارتوپدی اطفال

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ ارتوپدی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • تخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه آزاد نجف آباد

دریافت نوبت