راهنمای مراجعین

دکتر علیرضا خلج

تخصص:

  • فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی و چاقی
  • تخصص جراحی عمومی

سوابق تحصیلی:

  • دوره تخصصی تکنیک های جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته شهر پورت, پرتال
  • دوره تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته بیمارستان لاپاراسکوپی دهلی نو, هند
  • دوره تخصصی جراحی لاپاراسکوپی بیمارستان Diacones پاریس, فرانسه
  • دوره تخصصی TQM)Total Quality Management) همدان, ایران
  • فلوشیپ لاپاراسکوپی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دریافت نوبت