راهنمای مراجعین

دکتر عطااله باقرزاده

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص الکتروفیزیولوژی
  • فوق تخصص اینترونشن

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، پیس میکر دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۵
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۳
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۷

دریافت نوبت