راهنمای مراجعین

دکتر عبدالحسین سوداگر

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق
  • فوق تخصص الکتروفیزیولوژی

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص اینترونشنال دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۸
  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۵
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۶۸

دریافت نوبت