راهنمای مراجعین

دکتر طاهره موحدی

تخصص:

  • تخصص زنان و زایمان

سوابق تحصیلی:

  • تخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۷۲
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۶۹

دریافت نوبت