راهنمای مراجعین

دکتر طاهره ملکوتیان

تخصص:

  • تخصص داخلی
  • فوق تخصص نفرولوژی بزرگسالان

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی,۲۰۰۳
  • تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکي ايران, ۱۹۹۷
  • MD ( پزشکي عمومي ) دانشگاه علوم پزشکي ایران, ۱۹۹۴

دریافت نوبت