راهنمای مراجعین

دکتر شیرین جوان گروه

تخصص:

  • تخصص قلب و عروق

سوابق تحصیلی:

  • تخصص قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۸۸
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه آزاد اسلامی, ۱۳۸۲

دریافت نوبت