راهنمای مراجعین

دکتر شروین نجفی زاده

تخصص:

  • فوق تخصص جراحی عروق
  • تخصص جراحی عمومی

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران, ۱۳۸۲
  • تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران, ۱۳۷۷
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکی تهران, ۱۳۷۳

دریافت نوبت