راهنمای مراجعین

دکتر سید محمدجواد مرتضوی

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص جراحی زانو
  • فوق تخصص جراحی لگن

سوابق تحصیلی:

  • تخصص ارتوپدي دانشگاه تهران بيمارستان امام خميني، ۱۳۷۷
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه تهران، ۱۳۷۲

دریافت نوبت