راهنمای مراجعین

دکتر سید مانی مهدوی

تخصص:

  • تخصص ارتوپدی
  • فوق تخصص جراحی ستون فقرات

سوابق تحصیلی:

  • فلوشیپ جراحی ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • تخصص ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دریافت نوبت