راهنمای مراجعین

دکتر سپیده حق ازلی

تخصص:

  • فوق تخصص گوارش
  • تخصص داخلی

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص گوارش دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۱
  • تخصص بیماری های داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۴
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۷۱

دریافت نوبت