راهنمای مراجعین

دکتر سعید سلیمی

تخصص:

  • فوق تخصص خون و آنکولوژی
  • تخصص داخلی

سوابق تحصیلی:

  • فوق تخصص بیماریهای هماتولوژی – آنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۳۹۳
  • تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۹
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۰

دریافت نوبت