راهنمای مراجعین

دکتر زهرا بنازاده

تخصص:

  • تخصص داخلی

سوابق تحصیلی:

  • بورد تخصصی آندوسکوپی و کولونوسکوپی دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۸۵
  • تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکي ایران, ۱۳۸۰
  • MD (پزشکي عمومي) دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۷۴

دریافت نوبت