راهنمای مراجعین

دکتر رویا تقی پور انوری

تخصص:

  • تخصص زنان و زایمان

سوابق تحصیلی:

  • دوره لاپاراسکوپی تشخیصی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • تخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۸۲
  • MD (پزشکی عمومی) دانشگاه علوم پزشکی ایران, ۱۳۷۲

دریافت نوبت